Preview Mode Links will not work in preview mode

Mytpodden

Jun 11, 2019

I det här avsnittet, det fjärde och sista, ska vi fokusera på en myt som lyckas ena allt från konservativa debattörer, Sverigedemokratiska politiker och fascister på båda sidorna av atlanten. Nämligen myten om ett kulturkrig pådrivet av den antisemitiska föreställningen om
kulturmarxister och en...


Jun 11, 2019

I det här avsnittet fokuserar vi på myterna om George Soros. Vem är han och varför finns det så oerhört många och negativa berättelser om honom? Och har det funnits andra historiska personer som tillskrivits samma, närmast mytologiska, ställning i världspolitiken?

Medverkar gör Jonathan Leman och Daniel...


Jun 11, 2019

I det här avsnittet fokuserar vi på radikalislamisters brinnande muslimhat. Hur kommer det sig att IS bryr sig om en anonym bönelokal på en bakgata i Malmö? Och vilka myter och berättelser om shiamulimer och andra muslimska minoriteter pumpas ut och underblåser en av världens mest blodiga...


Jun 11, 2019

I det här avsnittet av Mytpodden tittar vi närmare på en av de högerextremas favoritmyter, nämligen föreställningen om ett pågående befolkningsutbyte och den vita rasens utdöende.

Deltar i detta avsnitt gör Daniel Vergara och Morgan Finnsiö. Programledare och producent: Anna Fröjd.

Ansvarig utgivare: Daniel...