Preview Mode Links will not work in preview mode

Mytpodden


Jun 11, 2019

I det här avsnittet fokuserar vi på myterna om George Soros. Vem är han och varför finns det så oerhört många och negativa berättelser om honom? Och har det funnits andra historiska personer som tillskrivits samma, närmast mytologiska, ställning i världspolitiken?

Medverkar gör Jonathan Leman och Daniel Vergara.

Programledare och producent: Anna Fröjd

Ansvarig utgivare: Daniel Poohl