Preview Mode Links will not work in preview mode

Mytpodden


Jun 11, 2019

I det här avsnittet av Mytpodden tittar vi närmare på en av de högerextremas favoritmyter, nämligen föreställningen om ett pågående befolkningsutbyte och den vita rasens utdöende.

Deltar i detta avsnitt gör Daniel Vergara och Morgan Finnsiö. Programledare och producent: Anna Fröjd.

Ansvarig utgivare: Daniel Poohl