Preview Mode Links will not work in preview mode

Mytpodden


Jun 11, 2019

I det här avsnittet, det fjärde och sista, ska vi fokusera på en myt som lyckas ena allt från konservativa debattörer, Sverigedemokratiska politiker och fascister på båda sidorna av atlanten. Nämligen myten om ett kulturkrig pådrivet av den antisemitiska föreställningen om
kulturmarxister och en välorganiserad PK-elit.

Medverkar gör Bilan Osman och Morgan Finnsiö.

Programledare och producent: Anna Fröjd

Ansvarig utgivare: Daniel Poohl